Logo
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CỬU LONG
Số 01, Đường 1/5, Phường 1, TP.Vĩnh Long – Vĩnh Long
Điện thoại: (84 270) 3 823616 - (84 270) 3 823611
Việt Nam English Français
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CỬU LONG
VĂN PHÒNG CÔNG TY: Số 01, Đường 1/5, Phường 1, TP.Vĩnh Long - Vĩnh Long
Điện thoại: (84-270) 3 823529     Fax: (84-270) 3 825317
KHÁCH SẠN CỬU LONG: Số 01, Đường 1/5, Phường 1, TP.Vĩnh Long - Vĩnh Long
Điện thoại: (84-270) 3 823656 - 3823188     Fax: (84-270) 3 823848
Khách sạn Thái Bình: Lê Thái Tổ, Phường 2, TP.Vĩnh Long - Vĩnh Long
Điện thoại: (84-270) 3 827161
Nhà hàng Phương Thủy: restaurant@cuulongtourist.com
Điện thoại: (84-270) 3 824786     Fax: (84-270) 3 824786
Nhà hàng Thiên Long: thienlong@cuulongtourist.com
Điện thoại: (84-270) 3 838956     Fax: (84-270) 3 838956
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DU LỊCH: Số 01, Đường 1/5, Phường 1, TP.Vĩnh Long - Vĩnh Long
Điện thoại: (84-270) 3 823616 - 3 823611     Fax: (84-270) 3 823357
CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH: Số 1146, Đường Quang Trung - Phường 8 - Quận Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3 9200339     Fax: (84-28) 38364820
Tên khách hàng
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Thông tin liên hệ
Hỗ trợ trực tuyến
Thời tiết
Tỷ giá