Logo
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CỬU LONG
Số 01, Đường 1/5, Phường 1, TP.Vĩnh Long – Vĩnh Long
Điện thoại: (84 270) 3 823616 - (84 270) 3 823611
Việt Nam English Français
Nhận danh hiệu "Quản lý giỏi - Dịch vụ chất lượng ngành du lịch"
Được gửi: ngày 2/12/2013
Ngày 28/11/2013 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Lễ tôn vinh danh hiệu "Quản lý giỏi - Dịch vụ chất lượng ngành du lịch" lần thứ 1 năm 2013. Công ty Cổ phần Du lịch Cửu Long là một trong những doanh nghiệp vinh dự được tôn vinh với những cống hiến trong lĩnh vực du lịch.
Tổng Giám đốc Công ty đã tham dự và nhận hoa chúc mừng.
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin mới hơn
Thông tin cũ hơn
Đăng nhập nội bộ
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Hỗ trợ trực tuyến
Thời tiết
Tỷ giá