Logo
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CỬU LONG
Số 01, Đường 1/5, Phường 1, TP.Vĩnh Long – Vĩnh Long
Điện thoại: (84 270) 3 823616 - (84 270) 3 823611
Việt Nam English Français
CHỨNG NHẬN DỊCH VỤ HOÀN HẢO NĂM 2012
Được gửi: ngày 23/10/2012

Công ty Cổ phần Du lịch Cửu Long đạt chuẩn DỊCH VỤ HOÀN HẢO NĂM 2012 do người tiêu dùng bình chọn.

 
   
 
Thông tin mới hơn
Thông tin cũ hơn
Đăng nhập nội bộ
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Hỗ trợ trực tuyến
Thời tiết
Tỷ giá