Logo
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CỬU LONG
Số 01, Đường 1/5, Phường 1, TP.Vĩnh Long – Vĩnh Long
Điện thoại: (84 270) 3 823616 - (84 270) 3 823611
Việt Nam English Français
Khách sạn Cửu Long A
 

Khách sn Cu Long A

Sáng ngày 26 tháng 1 năm 2017 ( nhm ngày 29 tháng chp năm Bính Thân) Khách Sn Cu Long A s chính thc đi vào hot đng. Đây là khách sn thuc Công ty C phn Du Lch Cu Long, nm ti s 1 đưng 1 tháng 5 phưng 1, Thành Ph Vĩnh Long.

Khách sn Cu Long A gm 29 phòng ng có tm nhìn hưng ra dòng sông Tin và khu đô th Vĩnh Long. Khách sn đưc xây dng vi đy đ trang thiết b tin nghi, là mt trong nhng cơ s phc v tt nht cho du khách…

Giá phòng ch t 250.000vnđ

 

Đặt phòng khách sạn
Khách sạn Khách sạn Cửu Long A
Tên khách hàng
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Ngôn ngữ
Ngày đến (ngày/tháng/năm)
Thông tin đặt phòng
Hỗ trợ trực tuyến
Thời tiết
Tỷ giá