CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CỬU LONG
Vietnamese English
Email: office@cuulongtourist.com
Hotline: 02703 823611
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CỬU LONG

liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CỬU LONG

 

VĂN PHÒNG CÔNG TY: Số 1, đường 1 tháng 5, phường 1, thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
Điện thoại: (84-270) 3 823529     Fax: (84-270) 3 825317
KHÁCH SẠN CỬU LONG: Số 1, đường 1 tháng 5, phường 1, thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
Điện thoại: (84-270) 3 823656 - 3823188     Fax: (84-270) 3 823848
Nhà Hàng Phương Thủy: restaurant@cuulongtourist.com
Điện thoại: (84-270) 3 824786     Fax: (84-270) 3 824786
Nhà Hàng Thiên Long: thienlong@cuulongtourist.com
Điện thoại: (84-270) 3 838956     Fax: (84-270) 3 838956
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DU LỊCH: Số 1, đường 1 tháng 5, phường 1, thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
Điện thoại: (84-270) 3 823616 - 3 823611     Fax: (84-270) 3 823357
 

 

*

*

*

*

*

*

Đăng ký nhận tin
Đăng ký email của bạn để nhận những thông tin mới nhất từ chúng tôi